general.story_title

Pravila natječaja

ČLANAK 1.
ORGANIZATOR

Organizator nagradnog natječaja »JIMMY FANTASTIC« je ATLANTIC TRADE d.o.o., Rakitnica 3, 10 000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 65106679992, za društvo Atlantic Grupa d.d., Miramarska 23, 10000 Zagreb (u nastavku zajedno Društvo ili Organizator) za marku Jimmy Fantastic.  Na teritoriju Republike Hrvatske i Republike Slovenije natječaj u ime i za račun Organizatora provodi DROM agency, d.o.o., Glavni trg 20, 8000 Novo mesto (u nastavku: Agencija).
Svi sudionici koji sudjeluju u ovom natječaju prihvaćaju ova Pravila, upoznati su s njima i u potpunosti se s njima slažu.

ČLANAK 2.
TRAJANJE I SVRHA NATJEČAJA

Natječaj je organiziran i odvija se na teritoriju Republike Hrvatske i Republike Slovenije za sve punoljetne korisnike iz članka 3. ovih Pravila, koji ispunjavaju uvjete za prijavu na natječaj definiran ovim Pravilima, u razdoblju od 29. travnja 2021. do 20. svibnja 2021. godine.

Natječaj je organiziran i odvija se u svrhu:

•    Promidžbe Organizatora, njegove marke Jimmy fantastic i proizvoda čokolade Jimmy fantastic u svrhu podijele besplatnih uzoraka čokolade korisnicima web stranice, dodjele glavnih nagrada pobjednicima nagradnog natječaja koji su sudjelovali na web stranici.
•    Promidžbe Organizatora i njegove djelatnosti, proizvoda i ponude kroz niz promotivnih i marketinških sadržaja i aktivnosti, uključujući slanje newslettera i drugih obavijesti o aktualnostima Organizatora (kao npr. informativne ponude, obavijesti o akcijama, novim proizvodima, nagradnim igrama, natječajima i drugim marketinškim akcijama), te uz povremeno provođenje općenite ne-personalizirane (anonimne) analize i statističke obrade prikupljenih podataka u cilju daljnjih poboljšanja usluga Organizatora i internet i drugih oblika informiranja (SMS, telefonski, na adresu stanovanja...);
•    Promocije i plasmana proizvoda Jimmy fantastic na prodajnim mjestima.

ČLANAK 3.
PROIZVODI I PAKIRANJA KOJI SUDJELUJU U NAGRADNOM NATJEČAJU 

U nagradnom natječaju dodjeljuju se Jimmy Fantastic čokolade u pakiranju od 100 ili 180 grama.

ČLANAK 4.
ORGANIZACIJA I NAČIN SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU

U nagradnom natječaju može sudjelovati svaki punoljetni potrošač (fizička osoba s prebivalištem ili prijavljenim boravištem u Republici Hrvatskoj), koji na web stranici arena.jimmy-fantastic.com sudjeluje na sljedeće načine:

4. 1.

Korisnici web stranice arena.jimmy-fantastic.com pregledavaju i ocjenjuju šale kako je opisano na web stranici. Kada korisnik ocijeni najmanje pet viceva, automatski se otvara web obrazac u kojem korisnik mora unijeti svoje osobne podatke (ime, prezime, adresa, adresa e-pošte, telefon) i pristati na Pravila i uvjete sudjelovanja. Kada korisnik pošalje podatke, na upisanu e-mail adresu dobiva poruku potvrde u kojoj mora kliknuti na poveznicu potvrđujući tako svoje sudjelovanje u nagradnom natječaju. Organizator šalje 1 (jednu) Jimmy fantastic čokoladu u pakiranju od 100 grama korisniku koji je potvrdio svoje sudjelovanje klikom na poveznicu na fizičku adresu koju je korisnik unio u web obrazac.
Navedenim načinom korisnik može sudjelovati nekoliko puta (tj. ocijeniti više šala), međutim, ima pravo samo na jednu nagradu (tj. besplatnu čokoladu). Bez obzira na gore navedeno, korisnik koji je već dobio besplatnu čokoladu može i dalje sudjelovati u nagradnom natječaju na način opisan u točki 4.2 članka 4. ovih Pravila. Takvo sudjelovanje automatski stavlja korisnika u izbor za jednu od tri glavne nagrade na način opisan u točki 4.3 članka 4. ovih Pravila.

4. 2

Korisnik na web stranici arena.jimmy-fantastic.com klika na jednu od predloženih šala i odabire "Uredi foru". Može promijeniti odabranu šalu ili napisati vlastiti prijedlog. Nakon slanja šale, korisniku se otvara web obrazac u koji mora unijeti svoje osobne podatke (ime, prezime, adresa, adresa e-pošte, telefon) i pristati na Pravila i uvjete sudjelovanja. Kada korisnik pošalje podatke, na upisanu e-mail adresu dobiva poruku potvrde u kojoj mora kliknuti na poveznicu potvrđujući tako svoje sudjelovanje u nagradnom natječaju. Organizator šalje 1 (jednu) Jimmy fantastic čokoladu u pakiranju od 100 grama korisniku koji je potvrdio svoje sudjelovanje klikom na poveznicu, na fizičku adresu koju je korisnik unio u web obrazac.
Uz to, slanjem šale, korisnik sudjeluje u natječaju za jednu od tri glavne nagrade definirane u točki 4.3 članka 4. ovih Pravila.

4. 3

Natjecanje za 3 glavne nagrade odvija se na sljedeći način:

Poslane šale čuvaju se u bazi podataka. Organizator će pregledati viceve i objaviti ih na web stranici po vlastitom izboru. Objavljene šale mogu pogledati i ocijeniti svi posjetitelji web stranice arena.jimmy-fantastic.com. Posjetitelji web stranice ocjenjuju šale pomicanjem kartica lijevo i desno kako je objašnjeno i prikazano na web stranici. Prva tri korisnika - autori prijavljenih šala, koji dobiju najviše glasova do dana završetka natječaja (pozitivne ocjene korisnika web stranice), ispunjavaju uvjete za glavne nagrade, kako je definirano u ovim Pravilima. Tijekom trajanja nagradnog natječaja, posjetitelj ima pravo glasit ukupno 10 puta s iste IP adrese. U slučaju da Organizator otkrije da je posjetitelj glasao više od 10 puta s iste IP adrese, zadržava pravo korekcije glasova sukladno prethodno definiranom broju dopuštenih glasova.

Organizator zadržava pravo pregledati sve šale prijavljene na web stranici arena.jimmy-fantastic.com prije objavljivanja i dopustiti ili odbiti objavljivanje na web stranici po vlastitom nahođenju. Organizator odbija sve šale koje su na bilo koji način uvredljive, neprimjerene, sadrže elemente govora mržnje ili su na drugi način protuzakonite.

Zaposlenici, vlasnici i uprave Društva i Agencije i povezanih tvrtki i članovi njihovih užih obitelji (supružnik, izvanbračni partner, roditelji, djeca, braća, sestre i pravno ravnopravne osobe) ili druge osobe koje sudjeluju na bilo koji način u priređivanju ovog nagradnog natječaja, ne mogu  sudjelovati u istom.

Prilikom popunjavanja web obrasca za dobivanje besplatne čokolade odnosno za sudjelovanje u natječaju za glavnu nagradu, korisnici mogu unijeti samo vlastito ime i prezime, vlastitu fizičku adresu na kojoj imaju prijavljeno prebivalište ili boravište, telefon i vlastitu adresu e-pošte, za što korisnik izričito jamči. Unos podataka za sudjelovanje druge osobe nije dozvoljen.

ČLANAK 5.

Sve ispravno poslane prijave putem web stranice arena.jimmy-fantastic.com iz čl. 4. ulaze u centralnu bazu prijava sudionika.

ČLANAK 6.

Pravila natječaja će biti objavljena na web stranici arena.jimmy-fantastic.com.

ČLANAK 7.
BROJ PRIJAVA

Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnom natječaju kako je opisano u točki 4.1. članka 4. ovih Pravila, svaki dan s neograničenim brojem ocijenjenih šala. Bez obzira na gore navedeno, svaki sudionik ima pravo na samo jednu besplatnu Jimmy fantastic čokoladu.

Svi prijavljeni vicevi pohranjeni su u bazi viceva i, uz odobrenje Organizatora, objavljeni na web stranici arena.jimmy-fantastic.com te sudjeluju u natjecanju za jednu od tri glavne nagrade.Bez obzira na gore navedeno, svaki sudionik ima pravo na samo jednu besplatnu Jimmy fantastic čokoladu.

ČLANAK 8.
NAGRADNI FOND

Nagradni fond u točki 4.1 su Jimmy Fantastic čokolade u pakiranju od 100 grama.
Kada Organizator dodijeli cijelu definiranu kvotu čokolada za određenu zemlju, nagradni natječaj, kako je definirano u točki 4.1. članka 4. ovih Pravila, završava.

Nagradni fond za dobivanje glavnih nagrada, kako je definirano u točki 4.2. članka 4. ovih Pravila, sastoji se od:

1.    nagrada – Cjelogodišnja zaliha Jimmy fantastic čokolade

365 Jimmy fantastic čokolada u pakiranju od 180  grama.

2.    nagrada – Mjesečna zaliha Jimmy fantastic čokolade

30 Jimmy fantastic čokolada u pakiranju od 180  grama.

3.    nagrada – Tjedna zaliha Jimmy fantastic čokolade

7 Jimmy fantastic čokolada u pakiranju od 180  grama.

Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, druge nagrade ili usluge i ne mogu se prenijeti na druge osobe.

ČLANAK 9.
IZBOR I OBJAVA DOBITNIKA

Korisnici mogu sudjelovati u nagradnom natječaju kako je opisano u točki 4.1. članka 4. ovih Pravila u bilo kojem trenutku tijekom trajanja ovog nagradnog natječaja.
Dodjela nagrada, kako je opisano u točki 4.1. članka 4. ovih Pravila, odvija se do kraja natjecanja ili dok Organizator ne dodijeli sve nagrade definirane ovim Pravilima, ovisno o tome što se prije dogodi.
Organizator će nagradu poslati na navedenu adresu u roku od trideset (30) dana od predaje podataka u web obrascu na web stranici arena.jimmy-fantastic.com i to pobjedniku koji ima pravo na nagradu prema točki 4.1. članka 4. ovih Pravila.
Tijekom trajanja natječaja, prijavljeni vicevi objavljuju se na web stranici, gdje korisnici imaju priliku glasati ili svakodnevno ocjenjivati šale korisnika objavljene na web stranici u neograničenom broju.
Na kraju natječaja, odnosno 20. svibnja 2021. u 23:59, korisnici s najviše glasova bit će vidljivi na web stranici. Autori tri vica koja su skupila najviše glasova dobit će glavne nagrade, kako je definirano u članku 12. ovih Pravila.
Organizator će glavnim dobitnicima poslati nagrade na navedenu adresu u roku od trideset (30) dana od završetka nagradnog natječaja.

ČLANAK 10. 

Vodi se zapisnik o izboru pobjednika koji mora sadržavati: mjesto i vrijeme odabira, imena, prezimena i adrese prisutnih članova komisije i pobjednika (ime, prezime i adresa pobjednika, godina rođenja i naziv nagrade za pobjednika). Zapisnik potpisuju svi članovi povjerenstva.

ČLANAK 11.
DOBITNICI NAGRADA

Imena dobitnika tri glavne nagrade bit će objavljena najkasnije 8 dana nakon konačnog izbora na arena.jimmy-fantastic.com.
Dobitnici nagrada biti će obaviješteni o dobivenoj nagradi pisanim putem u roku 8 dana od izvlačenja.
Sudjelovanjem u nagradnom natječaju, svi sudionici izričito se slažu s objavljivanjem svojih osobnih podataka (ime, prezime) na web stranici arena.jimmy-fantastic.com.

ČLANAK 12.
PREUZIMANJE NAGRADE

Pobjednici koji ispunjavaju uvjete iz ovih Pravila dobit će nagradu iz točke 4.1 članka 4. ovih Pravila poštom na adresu upisanu u web obrazac najkasnije u roku od 30 dana od dana predaje obrasca na web stranici i potvrde prijavu klikom na poveznicu u poruci o potvrdi. To vrijedi dok se ne dodijeli kvota za dodjelu kako je definirano u ovim pravilima. U slučaju da pobjednik nije preuzeo nagradu u vremenskom periodu koji je definiran za preuzimanje nagrade te je ista Nagrada vraćena Organizatoru, Organizator nije dužan ponovno slati nagradu te se ista smatra odbijenom. Nagrade koje su vraćene zbog krivo ispunjenih podataka (ime i prezime, adresa, itd), Organizator također nije dužan ponovno slati Pobjedniku.


Pobjednici koji ispunjavaju uvjete iz ovih Pravila dobit će nagradu iz točke 4.2 članka 4. ovih Pravila poštom na adresu upisanu u web obrazac najkasnije 30 dana nakon objave glavnih pobjednika. U slučaju da pobjednik nije preuzeo nagradu u vremenskom periodu koji je definiran za preuzimanje nagrade te je ista Nagrada vraćena Organizatoru, Organizator nije dužan ponovno slati nagradu te se ista smatra odbijenom. Nagrade koje su vraćene zbog krivo ispunjenih podataka (ime i prezime, adresa, itd), Organizator također nije dužan ponovno slati Pobjedniku.
Nagrade se oporezuju u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak. Akontaciju poreza na dohodak dobitnicima će platiti Organizator nagradnog natječaja. Bruto vrijednost nagrada uključena je u godišnju poreznu osnovicu (tj. u procjenu poreza na dohodak).

Pobjednik mora dostaviti Agenciji sve potrebne podatke za nagradu (adresa stalnog prebivališta koja mora biti na teritoriju Republike Hrvatske ili Republike Slovenije) u roku od 7 dana od primitka obavijesti o pravu na nagradu koju je poslala Agencija. U suprotnom, smatra se da se pobjednik odrekao nagrade.

Ako su Agenciji potrebne neke dodatne informacije od dobitnika, dobitnik ih mora dostaviti u roku od 5 radnih dana od dana primitka poziva za dostavu podataka, u suprotnom Organizator natječaja ima pravo ne dodijeliti nagradu.

Agencija može izuzeti pojedinog sudionika iz nagradnog natječaja i zatražiti povrat već dodijeljene nagrade ili odluči ne dodijeliti nagradu ako opravdano utvrdi da se sudionik nije pridržavao pravila natječaja ili je na bilo koji način prekršio bilo koja pravila ili odredbe mjerodavnog zakona.

ČLANAK 13.
AUTORSKA PRAVA

Pojedinačni sudionik koji svoju šalu preda na web stranicu u skladu s ovim Pravilima jamči da je poslana šala njegovo djelo i prenosi sva materijalna autorska prava organizatoru bez vremenskih i teritorijalnih ograničenja. U slučaju kršenja prava intelektualnog vlasništva ili srodnih prava, isključiva odgovornost za kršenje leži na sudioniku koji je poslao šalu.

Autorska prava prenose se zemljopisno, vremenski i sadržajno neograničeno i bez obzira na metode i tehnička rješenja korištenja, obrade autorskog djela, odnosno prava na reprodukciju, pravo javnog izvođenja, pravo javnog prijenosa, pravo javnosti emitiranje s fonogramima i videogramima, pravo javnog prikazivanja, pravo emitiranja, pravo ponovnog emitiranja, pravo sekundarnog emitiranja, pravo na stavljanje na raspolaganje javnosti, pravo obrade, pravo audiovizualne prilagodbe i pravo raspodjele, u bilo koju svrhu, isto tako se odriče bilo kakvoj dodatnoj naknadi  ili imovinskoj koristi.

Sudionik je obaviješten da će Organizator primljene šale objaviti na web stranicama Organizatora, društvenim mrežama Organizatora i ostalim kanalima oglašavanja kojima Organizator upravlja.

ČLANAK 14.
PRESTANAK OBVEZA

Slanjem nagrade prestaju sve obveze Organizatora prema pobjedniku. Organizator ne snosi troškove osiguranja niti bilo koje druge troškove ili zakonske naknade koje su obvezne za pobjednika u uređivanju bilo kakvih obveza prema nadležnim tijelima.

Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost ili troškove koji su sudionicima nastali u vezi s natječajem ili nastali kao rezultat djelovanja Agencije ili trećih osoba koje organiziraju i provode svoje obveze u vezi s natječajem.

ČLANAK 15. 
PRESTANAK NATJEČAJA

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradnog natječaja biti obaviješteni putem elektroničkih ili drugih javnih medija.

ČLANAK 16.
PRAVO NA OBJAVU PODATAKA O SUDIONICIMA I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA;

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju, sudionici su suglasni i daju privolu da, ako postanu dobitnici nagrade, Organizator može bez naknade koristiti i javno objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu njihove osobne podatke  (ime, prezime) koje mu sudionik/dobitnik stavi na raspolaganje, u svrhu javne objave rezultata nagradnog natječaja, kako prilikom objave dobitnika i dodjele nagrada, tako i u objavi reportaža, članaka ili sličnih materijala vezanih uz nagradni natječaj. Na poziv Organizatora, dobitnik nagrade će dati svoju suglasnost i u pisanoj formi.

Organizator, kao voditelj zbirke osobnih podataka sudionika i dobitnika nagradnog natječaja, prikuplja, vodi, održava i obrađuje zbirku prikupljenih osobnih podataka sudionika nagradnog natječaja i dobitnika nagrada isključivo u svrhu provođenja nagradnog natječaja i promotivne svrhe Organizatora u koje je ovaj nagradni natječaj organiziran, sukladno ovim Pravilima.

Dobitnik se slaže da se njegovi osobni podaci mogu koristiti za anonimne (nepersonalizirane) analize i statistiku dostavljenih podataka.
Prilikom prijave na nagradni natječaj, na poseban upit Organizatora, sudionik će aktivnom potvrdnom radnjom, ako to želi, dati svoju suglasnost za korištenje danih obveznih osobnih podataka i za druge svrhe (npr. za automatiziranu obradu osobnih podataka i personalizirani pristup sudioniku, korištenje od strane povezanih društava Organizatora itd.), te će, ako želi, dati i druge, dodatne osobne podatke za korištenje i obradu u točno navedene te druge svrhe.
Tako danu privolu sudionik može u bilo kojem trenutku povući na arena.jimmy-fantastic.com.

Tvrtka koristi i obrađuje isključivo osobne podatke koje je osigurao sudionik u skladu s ovim Pravilima. Sudionik je odgovoran za točnost i ispravnost danih podataka i dužan je i odgovoran pravovremeno obavijestiti Organizatora o njihovoj promjeni.

Sudionik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti informaciju o svojim osobnim podacima koje obrađuje Organizator, te može uložiti i prigovor na korištenje svojih osobnih podataka u situacijama koje Organizator temelji na postojanju svog legitimnog interesa, a svakako kada ih Organizator koristi za potrebe izravnog marketinga.

Za ostvarivanje svih svojih prava i obaveza u pogledu korištenja osobnih podataka, sudionik se može obratiti na e-mail adresu ili adresu sjedišta Organizatora ili prema uputi na dostavljenim promotivnim materijalima.

Dobitnik je svjestan i izričito se slaže da Organizator može povjeriti pojedinačne zadatke u vezi s obradom stečenih osobnih podataka ugovornom obrađivaču podataka, a to je DROM agency, d.o.o., Glavni trg 20, 8000 Novo mesto. 
Ugovorni obrađivač podataka može obrađivati osobne podatke samo u okviru odobrenja ili naloga primljenog od Tvrtke, u skladu s važećim zakonodavstvom i u određene svrhe. Osobni podaci upotrebljavat će se i pohranjivati sve dok ih dobitnici ne opozovu u skladu s Pravilima, ako zakonom nije drugačije određeno. 

Kandidati mogu u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje ili prestanak korištenja svojih osobnih podataka u određenu svrhu. Ako podnesu takav zahtjev tijekom trajanja nagradnog natječaja do objave konačnog odabira i ako se tiče upotrebe njihovih osobnih podataka u svrhe nagradnog natječaja, oni prestaju sudjelovati u natjecanju. Sudionik je informiran i pristaje na mogućnost da Organizator pojedine aktivnosti oko obrade osobnih podataka vrši preko izvršitelja obrade u EU ili van EU (fizička ili pravna osoba koja obrađuje osobne podatke u ime voditelja zbirke podataka). Pri tome će Organizator prijenos vršiti na zakonit način i odabrati izvršitelja obrade koji zadovoljava sve primjerene sigurnosne standarde koji jamče visoki stupanj zaštite osobnih podataka. Svi osobni podaci će biti zaštićeni primjenom primjerenih organizacijskih i tehničkih mjera, te će se s istima postupati zakonito i pošteno sukladno važećim propisima iz područja zaštite osobnih podataka. Ostale pojedinosti o obradi i zaštiti osobnih podataka i ostvarivanju vaših prava na temelju ovih Pravila mogu se naći u pravilima o privatnosti i pravilima o kolačićima objavljenim na web stranici arena.jimmy-fantastic.com.

Organizator će diskvalificirati kandidata ako utvrdi da je dostavio lažne, netočne ili strane osobne podatke ili ako utvrdi da je kandidat maloljetan te sumnja da je zlorabio nagradni natječaj. Kandidat koji sudjeluje u nagradnom natječaju prihvaća sva prava i obveze definirane Pravilima i potvrđuje da je svjestan svrhe upotrebe svojih osobnih podataka i postupanja s njima.

ČLANAK 17.
POREZNE OBVEZE

Prema Zakonu o porezu na dohodak, svaki dobitnik koji primi nagradu je porezni obveznik, a bruto vrijednost nagrade uračunava se u poreznu osnovicu dobitnika. Organizator će obračunati i platiti akontaciju poreza na dohodak sukladno važećim propisima (po stopi od 25%) od nagrada čija bruto vrijednost premašuje vrijednost utvrđenu zakonom za plaćanje poreza na dohodak (42,00 EUR). Organizator će obračunati akontaciju poreza na dohodak i odbiti porezni odbitak istovremeno s izračunom ostalih dohotka u skladu s važećim propisima.
Sve ostale porezne obveze ili prirezi poreza na dohodak sukladno godišnjoj odluci o porezu na dohodak naplaćuju se dobitnicima. Organizator može zatražiti porezni broj u slučaju da je kandidat odabran na nagradnom natječaju. Ako primatelj nagrade ne dostavi potrebne podatke, organizator nagrade ih neće dodijeliti.

ČLANAK 18.
DOKUMENTACIJA

Dokumentaciju u vezi s natječajem čuva Organizator ili Društvo, ovisno o namjeni pohrane, i to:

  • dokumentacija vezana uz organizaciju i provedbu natjecanja i ova Pravila čuvaju se u prostorijama Društva pet (5) godina;
  • dokumentacija koja se odnosi na odabrane finaliste i konačne dobitnike (obavijesti o osobnim podacima, porezna dokumentacija) vodi se u skladu s važećim poreznim i računovodstvenim propisima.

Nakon isteka gore navedenih rokova, Organizator ili Agencija uništit će dokumentaciju u skladu sa svojim internim aktima.

ČLANAK 19.
ZAVRŠNE ODREDBE

Sudionik koji sudjeluje u nagradnom natječaju prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Organizator nije odgovoran za kasne, nepotpune ili na drugi način neprikladne prijave na natječaju. Odluka Organizatora o svim pitanjima vezanim uz natječaj i pravila vezana uz njega konačna je i odnosi se na sve kandidate. U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća, smatrat će se da su ova Pravila primarna u odnosu na druge publikacije, bilo u tiskanom, elektroničkom ili bilo kojem drugom obliku.

Autentično tumačenje ovih Pravila isključivo je u domeni Društva. Organizator natjecanja zadržava pravo izmjene ovih Pravila ako to zahtijevaju pravni, tehnički ili komercijalni razlozi. Organizator će obavijestiti zainteresirane strane o svim mogućim izmjenama ovih Pravila objavljivanjem na web mjestu https://www.facebook.com/JimmyFantasticChocolate.

Sve osobe povezane s natječajem (npr. Organizator, Agencija, kandidati...) slažu se da će se sporovi proistekli iz ovog natječaja rješavati sporazumno, u protivnom je  Trgovači sud u Zagrebu  nadležan za odlučivanje o slučaju. Ova pravila stupaju na snagu danom donošenja.

Zagreb, 22.04.2021.